Osmani: Prizrenska liga je moćna nacionalna platforma i inspiracija budućim generacijama

Vjosa Osmani u Skupštini Kosova
Izvor: Kosovo Online

Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je na centralnoj manifestaciji povodom 145. godišnjice Prizrenske lige da je to sećanje poziv na buđenje i nacionalno jedinstvo u trenutku kada je ugroženo postojanje nacije, prenosi Koha.

"Prizrenska liga je jasno izrazila ne samo opredeljenje Albanaca za nezavisnu državu, kao važan politički instrument za ostvarivanje njihovih težnji, već i orijentaciju ka porodici i najvišim vrednostima zapadne civilizacije", rekla je Osmani.

Osmani je kazala da je Prizrenska liga pokazala visoku državnu i političku svest i da se pretvorila u moćnu nacionalnu platformu.

Ona je istakla da je Prizrenska liga služila kao model, iz kojeg su se inspirisale čitave generacije intelektualaca, naučnika, pisaca i političara i iz koje su proizašli i drugi objedinjavajući projekti nacionalnog i kulturnog tipa.

Prizrenska liga skraćeni naziv vojno-političkog udruženja pod nazivom Liga (savez) za odbranu prava Albanskog naroda. Ovo udruženje je u Prizrenu formirala grupa Albanaca, 10. juna 1878, nakon završetka rata između Rusije, Srbije i Crne Gore protiv Osmanskog carstva 1878. godine.

O razlozima osnivanja i karakteru Prizrenske lige postoje veoma protivrečna mišljenja.

Albanska istoriografija smatra Prizrensku ligu izrazom opštealbanskog nacionalnog pokreta. S druge strane, mnogi smatraju da je Prizrenska liga jedan oblik manipulacije albanskim narodom u vođenju balkanske politike, jer je uglavnom bila instrument osmanske politike i politike evropskih sila.

Pripadnike ove grupe Albanaca, odabrane zbog svoje naglašene lojalnosti Osmanskom carstvu, su vlasti Osmanskog carstva naoružale i platile im putne troškove povodom okupljanja u Prizrenu.

Prizrenska liga je bila u suštini zasnovana na ideji velike Albanije, zanemarujući prava Srba, Slovena i Grka. Agresivni protivsrpski program Prizrenske lige trajno je opteretio odnose između Srba i Albanaca.