Počelo ponovno brojanje glasova sa 23 biračka mesta

Biračka mesta.jpg
Izvor: Ekonomia Online

Centar za brojanje i rezultate počeo je sa ponovnim brojanjem glasova sa 23 biračka mesta iz različitih opština na Kosovu, zbog uočenih nepravilnosti prilikom prijema izbornog materijala, izveštava Ekonomija onlajn.

Prema odluci CIK-a, glasovi dati za izbor gradonačelnika ponovo se broje za Kačanik (1 biračko mesto), Klinu (1), Južnu Mitrovicu (1), Podujevo (1), Prištinu (2 biračka mesta), Prizren (1) i Srbicu (1).

Za izbore za Skupštinu opština ponovno se broje glasove za Južnu Mitrovicu (1 biračko mesto), Novo Brdo (1), Podujevo (1), Prištinu (4), Prizren (4), Srbicu (3) i Uroševac (1). 

"Na nekim od ovih biračkih mesta obrasci sa rezultatima su nepotpuni ili delimično popunjeni, a u nekim slučajevima nedostaju potpisi članova biračkog odbora, pa mora da se obavi ponovno brojanje kako bi se razjasnilo stanje unutar glasačkih kutija", rekao je portparol CIK Valjmir Eljezi.