Portugalski i francuski žandarmi stigli danas na Kosovo

Žandarmi
Izvor: Fejsbuk

Šef Misije Euleks na Kosovu Lars Gunar Vigemark kazao je da je, u okviru ojačavanja ovih međunarodnih snaga, na Kosovo danas stigao određeni broj žandarma iz Francuske i Portugalije, prenosi Reporteri.

Vigemark je naveo da se čeka potvrda datuma raspoređivanja italijanskih žandarma i dodao specijalizovana rezervna policijska jedinica, koja se sastoji od 92 pripadnika evropskih žandarmerijskih snaga iz Portugala, Francuske i Italije, biti privremeno stacionirana na Kosovu kako bi ojačala kapacitete policijske jedinice formirane Euleksa.

Vigemark dalje navodi da će uvođenje ove jedinice na Kosovu dodatno povećati bezbednost.

"Specijalizovana rezervna policijska jedinica će podržati Euleks u ispunjavanju njegovih zadataka ukoliko to bude potrebno, uzimajući u obzir bezbednosno okruženje. Rezervna policijska jedinica je raspoređena kao odgovor na potrebu misije da ima dodatne snage na terenu i da bolje podrži naše kosovske kolege ako je to potrebno. Kada budu raspoređeni na Kosovu, žandarmi mogu da se angažuju, ako je potrebno, u aktivnostima Euleksa, uključujući svakodnevne izviđačke patrole i obuku o strategijama kontrole masa i nereda. Raspoređivanje policijske jedinice formirane iz rezervnog sastava pokazuje odlučnost Euleksa da nastavi da podržava stabilnost Kosova i da doprinosi bezbednosti žena, muškaraca, devojčica i dečaka iz svih zajednica na Kosovu“, rekao je Vigemark.