Preduslov za Srbiju i Kosovo: Sredstva EU samo uz napredak u normalizaciji odnosa

Evropska komisija
Izvor: Wikipedia/ETH-Archiv

Ministri finansija sa Zapadnog Balkana sastaće se naredne nedelje u Skoplju povodom Plana za ekonomski rast u zemljama regiona, vrednog šest milijardi evra, a koji je juče predstavila Evropska komisija. Kada su u pitanju Srbija i Kosovo, za dobijanje sredstava postoji preduslov povezan sa procesom normalizacije odnosa.

I Beograd i Priština zasebno će raditi na ispunjavanju uslova za normalizaciju odnosa, i za njih neće biti sredstava, čak i ako budu sproveli reforme, a izostane napredak u dijalogu. Dakle, za Srbiju i Kosovo osnovni preduslov je normalizacija odnosa da bi se sredstva dobila. 

Ukoliko jedna strana ispuni preduslove a druga ne, finansijska sredstva prebaciće se drugoj strani.

Isplate u okviru četvorogodišnjeg plana, predviđene su na svakih šest meseci i očekuje se da prvi presek bude na leto naredne godine. Ukupno je predviđeno 6 milijardi evra, dve za grantove i četiri u vidu zajmova. Svaka vlada može sredstva EU da koristi kako želi.

Kada su u pitanju mere EU protiv Kosova, prema rečima visokopozicioniranog zvaničnika EU, očekuje se da će one do leta naredne godine biti povučene, pod uslovom da Kosovo uradi šta je potrebno za normalizaciju odnosa.