Radnici Trepče-Jug, Telekoma Kosova i Pošte Kosova bez plata i drugih uslova za rad

Telekom Kosova
Izvor: Koha ditore

Nezadovoljstvo radnika koji rade u kosovskim javnim preduzećima je sve češće, piše Nacionale navodeći da su neispunjavanje uslova za rad i kašnjenje plata samo neki od izazova sa kojima se suočavaju radnici Trepče-Jug, Telekoma Kosovo i Pošte Kosova.

Predstavnik sindikata Trepče-Jug Gani Osmani je u izjavi za RTK rekao da se više od mesec dana ne eksploatiše ruda zbog nedostatka eksploziva.

S druge strane, glavni izvršni direktor Trepče-Jug je izjavio da je samo tokom februara zabeleženo 700.000 evra gubitaka.

Zbog neisplaćenih plata protestovali su i rudari Trepče-Jug.

U međuvremenu, radnici Telekoma Kosova takođe se suočavaju sa problemima sa platama, a radnici tog preduzeća protestovali su zbog neisplaćenih zarada.

Predsednik Saveza nezavisnih sindikata pošta i telekomunikacija Kosova Lami Balaj pre četiri dana rekao je da je oko 2.000 radnika ostalo bez plata.

Oni su takođe upozorili na štrajkove ako se takva situacija nastavi. Međutim, čini se da je to privremeno prekinuto nakon što je Privredni sud pozvao stranke na sednicu.

Nešto drugačija situacija je sa Poštom Kosova, gde radnici štrajkuju od 3. marta.

Štrajk će se održavati po jedan sat svakog dana, ali je Sindikat radnika upozorio na radikalizaciju.

S druge strane, Vlada Kosova je kontinuirano izdvajala finansijska sredstva za rad tih preduzeća.

Takođe, Vlada se hvalila kada ta preduzeća u određenom periodu nisu poslovala sa gubitkom.