Rode: Preporuka SE da Kosovo sprovede odluku o Visokim Dečanima bez odlaganja

Jorn Rode
Izvor: Koha ditore

Nemački ambasador na Kosovu Jorn Rode je, govoreći o Izveštaju o usklađenosti pravnog sistema Kosova sa Savetom Evrope, istakao da nesprovođenje odluke Ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani predstavlja kršenje vladavine prava.

Rode je na platformi „X“ naveo da se iz Izveštaja SE mogu izvući dobre i loše stvari.

„Zahvaljujući izveštaju pravnih stručnjaka SE o usklađenosti političkog i pravnog sistema Kosova sa standardima SE, dobre vesti su: pravna pravila su generalno u skladu sa međunarodnim standardima. Loše vesti: nesprovođenje odluke Ustavnog suda u Dečanima označava očigledno kršenje vladavine prava", rekao je Rode.

Naveo je da eksperti opisuju Kosovo kao "funkcionalnu demokratiju" i vrednuju moderan ustav sa „jakim garancijama za nezavisnost pravosuđa“. Ali, kako je naveo, oni takođe ukazuju na oštre kritike na račun predstavnika pravosuđa i institucija od strane političara na visokim funkcijama.  

„Dakle, dve preporuke izveštaja o vladavini prava za Kosovo su: 1. sprovesti bez daljeg odlaganja odluku o Dečanima, 2. u potpunosti poštovati nezavisnost pravosuđa, uključujući uzdržavanje od nepotrebne kritike koja podriva poverenje u pravosuđe“, dodao je on.

Rode je istakao da izveštaj daje pomešanu sliku, ukazujući na visoke pravne standarde koji se ne primenjuju uvek i u potpunosti.

„Kristalno mi je jasno da je hitna implementacija - kao što je to više puta zahtevala međunarodna zajednica - potrebna da bi se uspešno unapredila kosovska ponuda za članstvo“, poručio je Rode.

Rode je 17. novembra sa delegacijom iz Nemačke posetio manastir Visoki Dečani, nakon čega je na društvenoj mreži "X" istakao da je to "kosovski manastir koji se nalazi na Uneskovoj listi", što je izazvalo burnu reakciju javnosti.