Šalja: Formiranje Obaveštajne agencije u okviru KBS od suštinskog značaja za Kosovo

KBS
Izvor: Facebook

Formiranje Odbrambene obaveštajno-bezbednosne agencije (AISM) smatra se suštinskim i veoma neophodnim korakom u trenutku kada se Kosovo suočava sa pretnjama iz Srbije, smatra Drizan Šalja, prenosi Gazeta ekspres.

Stručnjak za bezbednost Drizan Šalja rekao je za Ekonomiju onlajn da je stvaranje Odbrambene obaveštajno-bezbednosne agencije pravi korak u kompletiranju bezbednosne arhitekture Kosova.

„Što se tiče pitanja stvaranja nove vojne agencije u okviru vojske Kosova, KBS, mislim da je ovo pravi korak u zaokruživanju bezbednosne arhitekture. S obzirom na to da sada unutar Kosova imamo nekoliko mehanizama koji se bave poverljivim informacijama, bave se obaveštajnim pitanjima koja su OAK ali sada i sa vojnog aspekta, ovo bi mnogo pomoglo u razmeni informacija sa prijateljskim partnerima koje ima vojska Kosova. U domenu vojske je da ima takav mehanizam koji štiti nacionalnu imovinu Kosova koja se nalazi u njenoj vojsci“, rekao je Šalja.

Arben Daševci, ekspert za pitanja bezbednosti, rekao je da je stvaranje Odbrambene obaveštajno-bezbednosne agencije od suštinskog značaja, jer je KBS-u potrebna ova agencija da štiti teritoriju Kosva i obezbeđuje bezbednost građanima.

Daševci je dodao da formiranje Odbrambene obaveštajno-bezbednosne agencije neće potkopati ulogu KIA jer su to povezani lanci.

„Uloga OAK uopšte nije potkopana, OAK savršeno sarađuje sa ministrom unutrašnjih poslova, OAK će sarađivati i sa Agencijom za odbranu u ovom slučaju vojske, jer su to povezani lanci, to su povezane karike koje dokazati nezavisnu i suverenu državu Kosovo“, rekao je on.