Sentić: Srbima na Kosovu uskraćena osnovna prava, egzistencija i dostojanstvo

Srđan Sentić
Izvor: Fejsbuk

Zamenik kosovskog ombudsmana Srđan Sentić poručio je da su Srbima na Kosovu uskraćena osnovna ljudska prava, uključujući pravo na egzistenciju i dostojanstvo, a za to im se ne nudi nikakvo rešenje ili alternativa.

On je u objavi na Fejsbuku napisao da je pravo na život osnovno ljudsko pravo koje u članu 2. proklamuje i štiti Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"Institucije su dužne da deluju kada se od njih traži da obezbede, između ostalog, i pravo na život, slobodu i stvore sve preduslove za dostojan život čoveka i ostvarivanje njegovih prava na minimum materijalne egzistencije i jednake uslove za sticanje sredstava za život", naveo je Sentić.

Kako je istakao, institucije su obavezne da se ne samo uzdržavaju od aktivnosti koje su u potpunoj suprotnosti sa ovim načelima već moraju biti aktivne kako bi obezbedile, pored ostalog, ekonomska i socijalna prava svojim građanima.

"Međutim, sva ova dešavanja koja se ne mogu doživeti kao inkluzivna i prijateljska, a kojima trenutno svedočimo, nesumnjivo dovode u pitanje ljudsko dostojanstvo (koje je izvor svih ljudskih prava) i egzistenciju, u najvećoj meri jednoj etničkoj zajednici kojoj se ne nudi ni jedna druga alternativa u ostvarivanju svojih prava na materijalnu egzistenciju", poručio je zamenik ombudsmana. 

Prema njegovim rečima, sve etničke zajednice pogođene nedavnim odlukama, a posebno srpska zajednica, su sa punim pravom uznemirene, i ne postoji ni jedno opravdanje niti razumevanje za ovakva nehumana postupanja vlasti.

"Umesto konstantnih raspirivanja animoziteta, govora mržnje, stigmatizacije i očigledne diskriminacije i kršenja ljudskih prava po više osnova, neophodno je okrenuti se suštinskoj integraciji, dijalogu i otvaranju prostora ka harmonizaciji odnosa, odgovornom pristupu i odgovornoj retorici, poštovanju Ustava, zakona i iznad svega međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. One su vodeća načela zapadnih demokratija i evropskih vrednosti", smatra Sentić.

Zaključuje da je potrebno podstaći afirmativne mere koje će približavati zajednicu institucijama, a koje im sada svojim postupanjem ugrožavaju ljudska prava i ne ostavljaju nikakav prostor za izgradnju poverenja u same institucije.

Napominje da institucije snose svu odgovornost kada su u pitanju ljudska prava i fundamentalne slobode.