Sentić: Uskratiti ljudska prava, znači osporiti ljudima pravo na život

Srđan Sentić
Izvor: Fejsbuk

Zamenik ombudsmana na Kosovu Srđan Sentić ocenio je da je uskraćivanje ljudima njihovih prava, zapravo osporavanje i prava na život. 

Sentić je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava istakao da je "veoma važno i značajno obeležavati ovaj dan".

"Međutim, još važnije govoriti o ljudskim pravima svakog dana, jer kao što je veliki borac za ljudska prava Martin Luter King rekao da “naši životi počinju se završavati onog dana kada prestanemo govoriti o stvarima koje su važne”", rekao je Sentić za Kosovo onlajn.   

Kada govorimo o ljudskim pravima, rekao je on, ne možemo a da ih ne sagledavamo kao jedno od najvećih dostignuća savremenog sveta, a posebno se u tome ističu evropske i zapadne civilizacije koje su nakon drugog svetskog rata odlučile da čovek i njegova ljudska prava budu u fokusu i odbrani od svih negativnih i nehumanih postupanja. 

"Uskratiti ljudima njihova ljudska prava, znači osporiti i njihovo pravo na život. Evropske vrednosti počivaju na tome da nije dovoljno poštovati i negovati ljudska prava samo svog naroda već i živeti na način da poštujemo, razvijamo i afirmišemo osnovne slobode i prava ljudi koji su drugačiji od nas", navodi Sentić.

Dodaje da se i dalje društvo suočava sa izazovima u ostvarivanju ljudskih prava. 

"Danas, kada govorimo o ljudskim pravima u našim društvima, ne možemo a da takođe ne pomenemo da se i dalje suočavamo sa izazovima u ostvarivanju tih prava za svakog građanina i zajednicu. Posebno je važno napomenuti da je pre svega odnos institucija prema ljudskim pravima nevećinskih zajednica ustvari i odnos institucija prema narodima kojima te nevećinske zajednice i pripadaju. Naglašavam neizmernu važnost poštovanja, zaštite i unapređenja temeljnih prava svakog građanina i pojedinca bez obzira kojoj zajednici taj pojedinac pripada", kaže.

Naglašava da je poštovanje ljudskih prava temelj sistema vrednosti i stub pravednog i slobodnog društva.

"Dakle, ljudska prava u jednom okruženju, ili društvima, su temelj sistema vrednosti i stub pravednog i slobodnog društva. Odnos sistema prema ljudskim pravima je takođe i pokazatelj u kojoj meri je potrebno jačanje institucionalnih kapaciteta u odbrani svakog pojedinca i svake zajednice, posebno one koje nisu u većini", ističe Sentić.