Sentić: Zahtevom za ukidanje vizne liberalizacije za srpske pasoše na Kosovu NVO podstiču diskriminaciju

Kosovski pasoš
Izvor: Lajmi

Zamenik kosovskog Ombudsmana Srđan Sentić poručio je da organizacije civilnog društva sa Kosova koje od Evropske komisije traže da povuče predlog o viznoj liberalizaciji za nosioce srpskih pasoša podstiču diskriminaciju.

Sentić je na Fejsbuku podsetio da su mnogi Srbi sa Kosova iz civilnog sektora, kao i oni koji rade u kosovskim institucijama, uključujući i njega, aktivno podržavali viznu liberalizaciju za sve građane Kosova zbog principa slobode kretanja kao jednog od vodećih načela Evropske Unije. 

"Takođe bih podsetio da Ustav Kosova garantuje svim građanima, bez obzira na etničku pripadnost, dvojno državljanstvo te je na građaninu da odluči koji će dokument i u kom trenutku da koristi. Argument da će, u slučaju da sporni pasoši potpadnu pod bezvizni režim, ugroziti proces integracije Srba sa Kosova ne stoji, jer kosovski pasoš mogu izvaditi samo oni građani koji poseduju kosovsku ličnu kartu, odnosno, koji su već integrisani u kosovski sistem", navodi.

Ukazuje i na to da, kako navodi, određeni broj građana ne može da izvadi kosovska dokumenta zbog postojećih administrativnih prepreka.

"Samim tim je pasoš koji izdaje Koordinaciona uprava jedini dokument sa kojim mogu putovati u inostranstvo", dodaje.

Organizacije civilnog društva sa Kosova, njih 21, pisale su Evropskoj komisiji tražeći da se povuče predlog za uključivanje pasoša Koordinacione kancelarije MUP-a Srbije iz liberalizacije viznog režima.