Skupština Kosova usvojila Zakon o ekonomskom oporavku

Skupština Kosova
Izvor: Koha ditore

Skupština Kosova usvojila je danas Nacrt zakona o ekonomskom oporavku, prenosi TV Kljan Kosova.

Na prvom pretresu nacrta zakona, za je glasalo 64 poslanika, glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

Za Nacrt zakona o ekonomskom oporavku danas se glasalo sedmi put.

Nacrt zakona o ekonomskom oporavku, koji je Vlada Kosova odobrila 22. jula, vredan je 385 miliona evra.

Cilj ovog zakona je da pomogne preduzećima kroz fiskalnu i monetarnu politiku nakon gubitaka izazvanih pandemijom koronavirusa.

Zakon je naišao i na prepreku zbog odredbe koja omogućava povlačenje 10 odsto sredstava iz Penzionog štednog fonda “Trust”.