Šoši: Izbor novih ambasadora teče sporo i netransparentno

Kosovska Vlada
Izvor: Ekonomia Online

Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore još nije imenovalo nijednog ambasadora u zemljama iz kojih je povučeno 13 ambasadora, sa obazloženjem da su politički imenovani, piše Ekonomija onlajn.

Početkom septembra, predsednik parlamentarnog Odbora za spoljne poslove i dijasporu iz Pokreta Samoopredeljenje Haki Abazi izjavio je da će proces imenovanja ambasadora biti završen u narednim nedeljama. Međutim, ni nakon četiri nedelje to se nije dogodilo, piše Ekonomija onlajn.

Član DPK Odbora za spoljne poslove i dijasporu Ariana Musljiu Šoši kritikovala je čitav proces imenovanja novih ambasadora, rekavši da teče sporo i da nije transparentan.

„Budući da je Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore smanjilo nivo zastupljenosti na nivo otpravnika poslova u 22 diplomatska predstavništva, proces izbora novih ambasadora teče veoma sporo i netransparentno“, rekla je Musljiu Šoši u izjavi za Telegraf.

Naglasila je da je Odbor za spoljne poslove uputio Skupštini Kosova na razmatranje samo pet od 16 imena.

"Zakon za službu spoljnih poslova predviđa da 50 odsto diplomatskog osoblja moraju biti karijerne diplomate, a ostalih 50 odsto imenovano po političkom ključu", rekla je Musljiu Šoši.

Shodno tome, od 32 diplomatske misije koje Kosovo ima u svetu, 16 bi trebalo da vode karijerne diplomate, a 16 oni koji su imenovani političkim ključem.

"Dakle, četiri meseca MSP nije uspelo da pronađe 16 ljudi koji bi mogli da budu izvanredni i opunomoćeni ambasadori Republike Kosovo", rekla je Musljiu Šoši.

Dodala je da je nedostatak transparentnosti u izboru ambasadora i od strane Kabineta ministra,  ali i neizvesnost u pogledu politički imenovanih generalnih konzula.

„Tema o kojoj nemamo nikakvih jasnoća iz MSP su i generalni konzul, posebno oni koji su politički imenovani. Ovu temu je mnogo puta pokrenula nekadašnja opozicija koja je danas na vlasti, a sada, kada imamo izborne kalkulacije, to više nije tema“, rekla je Musljiu Šoši.

Zatražila je, kao član Odbora za spoljne poslove i dijaspore od MSP da javno saopšti šta će preduzeti povodom toga.

Navela je da očekuje da će odluke ministarke spoljnih poslova i dijaspore Donike Gervale biti dobro osmišljene.

„Na kraju, želim da ministarka spoljnih poslova i dijaspore razmisli i shvati da odluke koje ona donosi direktno utiču na odnose Kosova sa njegovim saveznicima. Stoga očekujem da će njene odluke biti dobro osmišljene i sa konkretnim akcionim planom, kako ne bi ostavile prostor za vakume, kao što je slučaj sa ambasadorima“, rekla je Musljiu Šoši i naglasila da Gervala treba da ih informiše o toj temi.