Šoši: SPC kao portparol Vlade Srbije, treba preispitati odluku o vraćanju zemljišta Dečanima

Salji Šoši
Izvor: Kosovo Online

Salji Šoši iz nevladine organizacije "Kulturno nasleđe bez granica" izjavio je za Kosovo onlajn da sprovođenje sudskih odluka treba da bude prioritet kosovskih institucija, ali da bi u slučaju manastira Visoki Dečani trebalo preispitati presudu Ustavnog suda.

Napominje da je zaštita Srpske pravoslavne crkve jako dobro definisana kroz Ustav i zakone Kosova.  

“Kao što znamo, kosovsko zakonodavstvo, kroz Zakon o posebnim zaštićenim zonama, nudi pravoslavnoj crkvi velike pogodnosti, među kojima je Srpska pravoslavna crkva autoritet odlučivanja u Implementacionom nadzornom savetu, dok je prostor oko manastira uživa režim zaštite”, kaže Šoši.  

On smatra da bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu trebala da promeni svoj pristup prema okruženju u kome se nalazi, čime bi se stvorili uslovi za  međusobno razumevanje, ali i sprovođenje sudske odluke o vraćanju zemljišta.

“Videli smo da je Srpska pravoslavna crkva često bila više portparol Vlade Srbije nego verska zajednica koja bi suštinski promovisala mir među lokalnim zajednicama”, navodi Šoši. 

Sprovođenje sudskih odluka, prema mišljenju Šošija, treba da bude prioritet kosovskih institucija, uključujući i pitanje restitucije zemljišta. Međutim, odluka o vraćanju zemljišta manastiru Dečani, po Šošiju, ima širi kontekst koji bi trebalo sagledati sa više aspekata. 

“Prvo, deo tog zemljišta bio je javna svojina kompanije "Apiko" u kojoj su radile stotine zaposlenih i koji su otpušteni za vreme Miloševićevog režima. Mislim da bi za njih trebalo da postoji finansijska i moralna reparacija. Drugo, drugi deo zemljišta su borove šume koje su bile javno vlasništvo i kao takve su bile dostupne lokalnim zajednicama. Novi vlasnici treba da garantuju pristup lokalnim zajednicama na ovim prostorima. Treće, smatram da manastir Dečani treba da ima otvoreniji i prijateljskiji pristup lokalnim zajednicama i samoj državi Kosovo”, zaključuje Šoši.