Stano: EU pomaže Srbiji da smanji energetsku zavisnost od Rusije

Petar Stano.jpg
Izvor: Politika

Evropska unija je jasno stavila do znanja da je smanjenje naše zavisnosti od uvoza fosilnih goriva iz Rusije hitan imperativ. Najnovije akcije još jednom podsećaju na nepouzdanost Rusije kao snabdevača energentima, izjavio je portparol Evropske komisije (EK) Peter Stano, prenosi Kurir.

On je dodao da EU pomaže Srbiji da smanji energetsku zavisnost od Rusije.

"Od svih zemalja kandidata, uključujući Srbiju, očekuje se da se u potpunosti usklade sa zakonodavstvom EU i političkim prioritetima, uključujući i one iz plana "REPowerEU". Na poslednjem Evropskom savetu, u maju, evropski lideri dali su političke smernice za naš nastavak rada na ovom planu za postepeno ukidanje zavisnosti EU od ruskih fosilnih goriva što je pre moguće. U okviru ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan jačamo našu podršku u oblasti energetske bezbednosti kroz ulaganja u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, izgradnju i rehabilitaciju Transbalkanskog elektroenergetskog koridora", rekao je Stano.

Prema njegovim rečima, cilj je da se smanji zavisnost od fosilnih goriva, da se pomogne partnerima u boljoj integraciji energetske mreže i pristupu energiji iz više izvora.

Srbija je, kaže Stano, dobila grant od bezmalo 50 miliona evra za energetsku diversifikaciju.

"Što se tiče energetske diversifikacije i puteva snabdevanja, EU grantom od 49,6 miliona evra finansira najvažniji projekat Srbije, u sadašnjim okolnostima, za obezbeđenje energetske sigurnosti, izgradnju gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, koji je fizički preduslov za otvaranje srpskog tržišta gasa za neruske izvore gasa", kazao je Stano.

Drugi veliki projekti koje finansira EU u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan, kako navodi, uključuje Transbalkanski elektroenergetski koridor kroz Srbiju i pripremu novog gasnog interkonektora sa Severnom Makedonijom, za šta je trenutno obezbeđena tehnička pomoć.

Stano kaže i da se priprema i nova podrška projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

U bliskom kontaktu sa Sekretarijatom Energetske zajednice takođe pratimo i situaciju sa cenama i sigurnošću snabdevanja u regionu. On je poručio, da je Srbija, zajedno sa ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, pozvana da učestvuje u novoj energetskoj platformi koju je uspostavila EU o zajedničkoj kupovini gasa.