Suniog: Neravnopravan tretman dece na Kosovu najviše pogađa Rome, Aškalije i Egipćane

Tomas Suniog
Izvor: reporteri

Ambasador EU na Kosovu Tomaš Suniog rekao je da sva deca, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, pol, veru, sposobnosti ili socijalno poreklo, trebalo bi da budu tretirana jednako, Ekonomija onlajn.

Suniog je to poručio povodom Međunarodnog dana deteta navodeći da je posebno važno ne praviti razliku među decom kada reč je o obrazovanju.

"Kvalitetno obrazovanje dece sa posebnim potrebama i različitim sposobnostima ostaje izazov za sve obrazovne sisteme koji imaju za cilj da obezbede jednake mogućnosti za svu decu, uključujući i Kosovo", rekao je on.

Prema njegovim rečima, u skladu sa pozitivnim odredbama zakona o obrazovanju u kosovskim opštinama, ključno je nastaviti sa izgradnjom inkluzivnog i nediskriminatornog obrazovnog sistema, gde se svoj deci daju jednake mogućnosti, da se razvijaju, da cene svoj identitet u multietničkom okruženju i da postanu potpuno integrisani članovi društva.

Suniog je istakao da je žalosno što nastavljamo i svedoci smo sistematskog odvajanja dece u nekim obrazovnim institucijama na Kosovu, što najviše pogađa decu iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu.

"EU nastavlja da doprinosi razvoju inkluzivnog obrazovanja na Kosovu. Od 2007. do 2022. godine. Uložilili smo više od 85 miliona evra u unapređenje kvaliteta osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, u obrazovnu infrastrukturu, u podršku obrazovanju dece iz nevećinskih zajednica, u obuku nastavnika i stručno obrazovanje", rekao je Suniog.

Pored toga, između 2014. i 2021. godine Kosovo je dobilo više od 12,5 miliona evra kroz program EU "ERASMUS+" koji nudi mogućnosti za mobilnost i saradnju u visokom obrazovanju i stručnoj obuci odraslih.