Suniog pozdravio spremnost Konjufce da se konsultuje o Zakonu o Tužilačkom savetu Kosova

Tomaš Suniog
Izvor: Klan Kosova

Ambasador EU na Kosovu Tomaš Suniog pozdravio je spremnost predsednika Skupštine Gljauka Konjufce da se konsultuje sa Vencijanskom komisijom o revidiranim izmenama i dopunama Zakona o Tužilačkom savetu Kosova (KZK).

"Pozdravljam spremnost Gljauka Konjufce da konsultuje Venecijansku komisiju o revidiranim izmenama i dopunama Zakona o KZK. Usklađenost sa evropskim standardima je ključni prerogativ u sprovođenju reformi.
Preporuke Venecijanske komisije treba u potpunosti implementirati u finalizaciji te važne pravne inicijative", napisao je Suniog na Tviteru.

Suniog je pre nedelju dana zatražio od predsednika Skupštine Gljauka Konjufce da ponovo pošalje nacrt novog zakona Tužilačkom savetu Kosova (KPK) na konsultacije Venecijanskoj komisiji.

"S obzirom na važnost te inicijative i činjenica da nacrt zakona uključuje nove odredbe koje Venecijanska komisija ranije nije procenjivala, snažno vas ohrabrujem da ponovo konsultujete Venecijansku komisiju i obezbedite da njene preporuke budu pravilno ugrađene u finalizovani nacrt zakona", naveo je ranije Suniog.