Suroi: Pitanje pravoslavne crkve ne može biti deo dijaloga između Kosova i Srbije

Veton Suroi
Izvor: Prink Screen

Publicista Veton Suroi ocenio je da pitanje pravoslavne crkve ne može biti tema dijaloga između Kosova i Srbije, prenosi Koha.

"Pitanje koje se dugo vuče i na koje treba dobiti eksplicitan odgovor je pitanje Srpske pravoslavne crkve. To ne može biti deo pregovora između države Kosovo i Srbije. Obe države su sekularne. Sekularne države ne mogu pregovarati o verskim zajednicama" rekao je Suroi.

Suroi je u debati "Kako nastaviti sa dijalogom?",koju je organizovao kosovski Fond za otvoreno društvo, u okviru projekta "Forum 2015." dao deset predloga kako dalje ići sa dijalogom. Dodao je da je prva karakteristika dosadašnjeg procesa dijaloga nedovoljnost.

"To je proces koji nije promenio odnos između Kosova i Srbije i nije promenio pristup posrednika, zasnovan na ideji da se kroz rešavanje manjih sporova dođe do trenutka kada najveći spor između Kosova i Srbije treba da bude rešen. Nema strukturnih promena i to naravno ne samo daje pravo, već i obavezu budućoj vladi i delovima društva, koji žele da pomognu ovom procesu, da izvrše ponovnu procenu procesa i sporazuma kako bi se postigao napredak, da bi se prešao taj prag, naravno uvek u okviru ovog mandata koji EU ima kao posrednik. Treba uzeti u obzir da u ovih deset godina imamo doslednost Srbije u deklaracijama o nepriznavanju Kosova, pa bi i ovo trebalo uzeti u obzir kao deo ove ponovne procene", rekao je Suroi.

Suroi je, između ostalog, dodao da se geopolitički kontekst u svetu i Evropi dramatično promenio u ovih deset godina. Rusija se, dok je pre deset godina u NATO bila definisana kao budući strateški partner, kaže Suroi, u najnovijoj NATO analizi pretvorila u sistematskog rivala.

"Tokom ovih deset godina, pitanje pregovora između Kosova i Srbije značajno je pomoglo Rusiji da razvije svoj sistematski sukob sa Zapadom, ne dozvoljavajući da se proširenje evroatlantskih integracija postigne rešavanjem odnosa između Kosova i Srbije. Dijalog za nas poprima još dublju dimenziju nego što je do sada bilo", rekao je Suroi.

Takođe je napomenuo činjenicu da je važno da se SAD vrate briselskom dijalogu, da bi dijalog proizveo ne samo evropske integracije, već i evro-atlantske integracije.

Između ostalog, rekao je da je tokom deset godina pregovora stvorena pravna razlika između pitanja koja je "Kosovo potpisalo kao država i ustavno-pravnog sistema".

"Postoji i asimetrija u ugovornoj prirodi između Kosova i Srbije. Kosovo je ovaj sporazum potpisalo kao međudržavni sporazum, Srbija to nije učinila. Sprovođenje ovih sporazuma, nemoguće je u okviru ustavnog pravnog sistema Kosova, stoga insistiranje da se sporazum sprovede, a zatim nastavi dijalog, nije dobro ni za ustavno-pravni sistem, ni za dijalog kao takav, stoga je i nemoguće", rekao je Surroi.

Suroi je takođe rekao da je veoma neophodno suočiti se sa prošlošću.