U Švajcarskoj sabor Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe

Švajcarska
Izvor: Vijesti

Albanski iseljenici u Švajcarskoj najavili su da će organizovati “istorijski Sabor za Albance Preševske doline”, kako bi se završilo osnivanje saveza udruženja Preševa, Medveđe i Bujanovca koji deluje u Švajcarskoj, a za koji navode da je “veliki i patriotski čin organizovanja Albanaca ovog kraja”.

To Udruženje ima za cilj da ujedini sva udruženja u Švajcarskoj, da koordinira aktivnosti u cilju jačanja veza sa zavičajem, promovišući očuvanje albanskog jezika, tradicije, kulture i istorije.

Organizatori su rekli da se zalažu da kao dijaspora i kao jedinstvena liga, demokratskim metodama nastave da bezrezervno podržavaju Albance svuda, u zaštiti njihovog identiteta i integriteta, a posebno u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. 

Najavili su da će podrška Albancima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi biti bolje koordinirana.

"Na ovaj način nameravamo da delujemo ovde u Švajcarskoj, u ovoj zemlji koja nas je uvek podržavala i pomagala u očuvanju albanskog jezika, kulture i tradicije, olakšavanju naše integracije i angažovanju sa svim kapacitetima", naveli su u saopštenju.

Kažu da će nastaviti da promovišu očuvanje albanskog jezika, da albanska deca pohađaju škole na albanskom jeziku, da uče istoriju kulturu, tradiciju i običaje Albanaca. 

"Kao dijaspora i kao jedinstvena liga, demokratskim metodama nastavićemo da bezrezervno podržavamo našu braću i sestre svuda, a posebno u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, u zaštiti njihovog identiteta i integriteta. Stoga će naša pomoć i podrška biti u drugim oblastima koje ćemo postaviti kao prioritete ove Lige", pišu organizatori ove inicijative.