Umro general Rajnhart, prvi komandant Kfora

Klaus Rajnhart.jpg
Izvor: Fejsbuk

Kosovska ministarka spoljnih poslova Donika Gervala je povodom smrti generala Klausa Rajnharta, prvog komandanta Kfora, saopštila da je Rajnhart svojom službom i rukovodstvom dao veoma vredan doprinos ne samo Kosovu, već i Nemačkoj i s pravom zauzeo nezamenjivo mesto u kolektivnom sećanju građana Kosova.

"S dubokom tugom primila sam vest da je general Klaus Rajnhart preminuo. Kao prvi komandant trupa Kfora na Kosovu, general Rajnhart je dao odlučujući doprinos postepenom povratku Kosova normalnom životu i obnovi zemlje nakon strašnog rata”, napisala je Gervala na Fejsbuku. 

Navela je da je, osim zaštite stanovništva, uspostavljanja i očuvanja mira na Kosovu, ključna bila i uloga generala Rajnhrata u davanju brojnih i važnih podsticaja za obnovu privatnih domova, javnih ustanova i civilnih institucija.

"Zauvek smo zahvalni generalu Klausu Rajnhartu”, navela je Gervala i uputila saučešće njegovoj porodici, prijateljima, nemačkoj vojsci i Nemačkoj.