Varhelji: Ima napretka u vladavini prava na Zapadnom Balkanu, ali još mnogo treba da se radi

Oliver Varhelji
Izvor: Reporteri

Evropski komesar za politiku susedstva i proširenja Oliver Varhelji ocenio je u odgovoru na poslaničko pitanje da je pomoć EU Zapadnom Balkanu doprinela napretku u vladavini prava ali da još mnogo mora da se uradi, posebno s obzirom na činjenicu da je u novoj metodologiji proširenja pojačan fokus na tu oblast, prenosi Danas.

Evroposlanica Žili Lešante iz grupe Identitet i demokratija (ID) u Evropskom parlamentu pitala je Varheljija kako Evropska komisija (EK), s obzirom na sporo napredovanje u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu, planira da nastavi sa procesom proširenja.

U odgovoru se navodi da je Evropska komisija pozdravila izveštaj Evropskog revizorskog suda o podršci EU za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu u kome se priznaje da je pomoć EU doprinela reformama.

Reforme su, kako se navodi, donele pozitivan razvoj u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu, poput unapredjenja efikasnosti pravosudja.

"To je takodje bilo ključno za primenu zakonodavnog okvira i promovisanje proaktivnog pristupa u borbi protiv korupcije, posebno u nekim zemljama partnerima iz regiona", navodi se u odgovoru evropskog komesara.

Varhelji je naveo da godišnji izveštaji EK za period 2014-2020. pokazuju da su svi partneri EU sa Zapadnog Balkana napredovali u oblasti vladavine prava, pri čemu su neki zabeležili posebno dobar i održiv napredak.

U prilog tome evropski komesar je naveo da je Revizorski sud prepoznao proces provere sudija i tužilaca u sklopu reforme pravosudja u Albaniji kao pozitivan razvoj.

"Vladavina prava ostaje temelj procesa pristupanja i odrediće tempo partnera u procesu proširenja na njihovom putu u EU", navodi se u odgovoru.

Varheji je dalje napisao da EK nastavlja da saradjuje sa vlastima Zapadnog Balkana i drugim relevantnim akterima da bi se napredovalo sa vladavinom prava.

Takodje će EK u sklopu pricesa pristupanja nastaviti da redovno prati razvoj situacije i preporučuje potrebne radnje.