Veliki Trnovac ide i peti put na izbore

Veliki Trnovac
Izvor: Bujanovačke

Opštinska izborna komisija (OIK) u Bujanovcu konstatovaće da glasanje za narodne poslanike danas u Velikom Trnovcu nije održano, a datum novih izbora određuje Republička izborna komisija (RIK), kaže za Bujanovačke predsednik OIK Fejzi Bećiri.

Veliki Trnovac će, dakle, ponovo na glasanje – peto po redu od 3. aprila.

"Na osnovu člana 115 Zakona o izboru narodnih poslanika mi ćemo  doneti rešenje da nisu održani izbori", kaže Bećiri.

Ponovno glasanje, prema Zakonu, sprovodi se u roku od 10 dana od dana donošenja rešenja o ponovnom glasanju.

"Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkom mestu Republička izborna komisija donosi u roku od tri dana od dana kada je na veb-prezentaciji objavljeno rešenje kojim je konstatovano da se na tom biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja, odnosno rešenje kojim je glasanje na tom biračkom mestu poništeno", kaže član 117 zakona.

Kako su ranije prenele Bujanovačke, biračko mesto broj 6 u Velikom Trnovcu je zatvoreno zbog neslaganja članova biračkog odbora oko kontrole glasanja, ali i dojave o bombi.

Bećiri je naglasio da izborne liste imaju pravo na prigovor i na rešenje da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja, a rda je rok za podnošenje prigovora 72 sata.

"Ako je protiv rešenja kojim je konstatovano da se na biračkom mestu ne mogu utvrditi rezultati glasanja, odnosno rešenja kojim je glasanje na biračkom mestu poništeno podneto pravno sredstvo, rok za donošenje rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja na tom biračkom mestu računa se od dana kada je Republičkoj izbornoj komisiji dostavljena odluka po pravnom sredstvu", navodi se u članu 117.