Venecijanska komisija sredinom decembra o Nacrtu zakona o Tužilačkom savetu

Tužilački savet Kosova
Izvor: Reporteri

Sredinom decembra biće održana važna sednica u Venecijanskoj komisiji za tužilački sistem Kosova gde će biti razmatran i nacrt zakona o Tužilačkom savetu, koji ima za cilj mnoge reforme unutar Saveta, koje je nadležno za celi sistem, piše Reporteri.

Osim Tužilačkog saveta, predviđene promene, posebno u sastavu, ne pozdravljaju ni organizacije civilnog društva.

Ustavni sud je odbio njegovu prvu inicijativu.

Međutim, Ministarstvo pravde nije odustalo od ispunjenja jedne od svojih osnovnih obaveza, a to je zakonske promene u Tužilačkom savetu.

Usvajanjem novog zakona broj članova bi se povećao sa 13 na 19.

„Predviđamo da zapravo imamo dve kompozicije u različitim fazama. To je privremeni i stalni sastav. Privremeni sastav će biti do 2026. godine, kada će se na sadašnjih 13 članova dodati još nekoliko kako bi se dostigao puni sastav od 19 članova. U ovom 19-članom sastavu biće deset tužilačkih i devet netužilačkih članova”, rekao je šef Kabineta ministra pravde Genc Nimoni.

Prema njegovim rečima ovo nije najbolje rešenje već je neophodna forma.

“Predložili smo ovo povećanje na 19 članova, na određeni period da se eliminiše korporativizam koji postoji u Tužilačkom savetu i da se omogući neka vrsta balansa. I to će biti do 2026. godine. Od ovog trenutka imaćemo sastav od sedam članova, gde će i dalje dominirati članovi iz tužilačkog sistema, četiri člana će biti iz Tužilačkog saveta i tri druga netužilačka člana, koji će birati Skupština po procedurama predviđenim i međunarodnim i ustavnim standardima“, dodao je on.

Iz Tužilačkog saveta ne pozdravljaju ovakvu odluku.

„Tužilački savet jasno ističe da Vlada Kosova nije razmatrala njene predloge i sugestije, u vezi sa podelom nadležnosti u centralnim delovima svog sadržaja, te kao takva krši ustavni mandat i nezavisnost tužilačkog sistema“, navodi se u saopštenju Tužilačkog saveta Kosova.

Kao i Tužilački savet, ovom nacrtu zakona se protivi i Kosovski institut za pravosuđe.

„Isti je u suprotnosti sa stavovima Venecijanske komisije, kao i sa ustavom Kosova, jer se narušava nezavisnost Tužilačkog saveta, kao i sa strategijom vladavine prava. Venecijanska komisija u najnovijem mišljenju kaže da povećanje broja članova Tužilačkog saveta nije rešenje koje se preporučuje državama, jer je i skupo, ali čak i u zemlji kao što je Kosovo koja ima 180 tužilaca, od kojih je 19 tužilaca članova Saveta bilo skandalozno u slučaju Kosova“, izjavio je Ljavdim Makšana iz KDI.

On naglašava da je problematično i pitanje kvoruma.

„Odlučivanje će biti moguće sa 12 članova, ni u jednom drugom slučaju se ne može postići kvorum, sve drugo je u suprotnosti sa mišljenjem Venecijanske komisije”, nastavlja on.

Nacrt zakona uputio je na mišljenje Venecijanskoj komisiji predsednik Skupštine Gljauk Konjufca.