Vlada izdvojila oko 11 miliona evra za javna preduzeća

Sednica Vlade Kosova
Izvor: Klan Kosova

Vlada Kosova je danas na elektronskoj sednici usvojila odluku o dodeli 10,8 miliona evra za javna preduzeća za sprovođenje Paketa za ekonomski preporod, prenosi Kljan Kosova.

Ta sredstva su izdvojena na zahtev Ministarstva ekonomije i na predlog Ministarstva finansija, rada i transfera. 

Druga odluka kosovske vlade koja je doneta na poslednjoj sednici u ovoj godini tiče se dividende Javnog preduzeća "Pošta i telekomunikacije Kosova", tako što je vrednost tražene dividende smanjena sa 30 miliona evra na 15 miliona evra.