Vlada Kosova odobrila inicijativu za članstvo u Savetu Evrope

Savet Evrope
Izvor: Večernje novosti

Kosovska vlada održala je danas elektronsku sednicu na kojoj je načelno odobrila Inicijativu za članstvo u Savetu Evrope, prenosi Reporteri.

Odluka kosovske vlade obavezuje Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore da da pokrene sve procedure za članstvo, prema važećem zakonodavstvu.

Očekuje se da će zahtev Kosova za članstvo u Savetu Evrope biti podnet danas.

"Savet Evrope je najstarija međuvladina organizacija u Evropi čija je osnovna svrha da obezbedi saradnju i jedinstvo među svojim članicama u oblasti zaštite ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, koji uključuje konvencije Saveta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i elementarne slobode i njene protokole", navodi se u saopštenju.