Vlada Kosova odobrila nove antikovid mere

policija ljudi sa maskama
Izvor: Facebook

Vlada Kosova donela je večeras na sastanku nove mere za suzbijanje pandemije kovid-19, javlja Koha.

Svi strani državljani koji ulaze na Kosovo, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja, prema zvaničnom spisku koji se ažurira svake dve nedelje, moraju da poseduju dokaz u vidu PCR testa da nisu oboleli od kovid-19, zasnovan na principu reciprociteta, navodi se u saopštenju.  

Pri ulasku preko međunarodnog aerodroma "Adem Jašari", dodaje se, ne treba da imaju potvrdu da su negativni na PCR testu, s obzirom da će strani državljani samo prolaziti kroz teritoriju Kosova, i pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu, gde će u roku od tri sata napustiti teritoriju Kosova.

Kako se navodi, prilikom ulaska na kopnene granične tačke, za izlazak kroz vazdušne tačke, sa međunarodnog aerodroma "Adem Jašari" i kopnenih punktova nije potrebna potvrda o negativnom PCR testu, ali strani državljani su dužni da predoče avionsku kartu i potpišu izjavu da će u roku od tri sata napustiti teritoriju Kosova.

Profesionalni prevoznici (vozači) ne moraju imati potvrdu negativnog  PCR testa, pod uslovom da se poštuje međunarodni transportni protokol, ističe se u saoštenju.

Za organizovani prevoza autobusom ili redovnom međunarodnom tranzitnom linijom, dodaje se, nije potreban negativni PCR test, pod uslovom da je potpisana izjava da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet sati.

Stranim državljanima potreban PCR test ili samoizolacija 7 dana

Strani državljani koji imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, po ulasku na Kosovo moraju da podnesu potvrdu o negativnom PCR testu, urađenu 72 sata pre ulaska na Kosovo, navodi se u saopštenju.

U slučaju nepredstavljanja negativnih test dokaza, strani državljani su dužni da se samoizoluju sedam dana.

Strane diplomate akreditovane na Kosovu, kao i članovi njihovih porodica, ne moraju da imaju negativan PCR test.

Kako se navodi, strani državljani kojima je zakazano lečenje u zdravstvenim ustanovama na Kosovu, mogu ući ako podnesu potvrdu za negativni PCR test, urađen najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovo, kao i potvrdu za navedeni termin iz bolnice.

Nosioci ličnih dokumenata koje je izdalo Kosovo, ali sa adresom prebivališta u drugoj državi, po ulasku na Kosovo, moraju da podnesu potvrdu za negativni PCR test, urađeno najkasnije 72 sata pre ulaska na Kosovo, dodaje se u saopštenju.

Zdravstvene ustanove dužne su, isitče se, da obnavljaju zdravstvene usluge u skladu sa merama zaštite od kovid-19.

Kako je saopšteno, sve javne i privatne institucije na Kosovu su dužne da vode prijavu osoblja na poslu, u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenja kovid-19. Merenje temperature je obavezno za sve prilikom ulaska u objekte.

Restoranima i kafićima zabranjen rad od 22:30 do 5 sati

Svim subjektima koji pružaju ugostiteljske usluge (restorani, kafići i slično), na osnovu procene opštinskih vlasti da ispunjavaju uslove rada, poštujući mere zaštite od kovid-19, zabranjeno je da rade od 23:30 do 5 časova na celoj teritoriji Kosova.

Od 21 čas muzika je zabranjena u subjektima koji pružaju ugostiteljske usluge (restorani, kafići i slično), navodi se u saopštenju.

U okviru ovog rasporeda mogu raditi poštujući fizičko odstojanje od dva metra prostora između stolova, kao i držati sredstva za dezinfekciju ruku za svaki sto, koje kupci mogu koristiti.

Merenje temperature je, ističe se, obavezno za sve, prilikom ulaska u javne i privatne zgrade.

Zabranjeno okupljanje više od pet osoba

Zabranjeno je okupljanje građana na više od pet ljudi na javnim trgovima, u parkovima itd, osim u slučajevima dozvoljenim ovom odlukom, navodi se u saopštenju.

Sva javna okupljanja, uključujući porodične zabave, zabranjena su, osim u slučajevima dozvoljenim ovom odlukom.

Kako se navodi, zabranjuje se delatnost javnih pijaca za prodaju vozila i životinja na celoj teritoriji Kosova.

Klanje životinja je dozvoljeno u prostorijama ovlašćenim za klanje životinja.

Verski objekti

Građanima Kosova je dozvoljeno da učestvuju u verskim ceremonijama i aktivnostima, u verskim zgradama i izvan njih, u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenja kovid-19. Merenje temperature je obavezno za sve, prilikom ulaska u objekte.

Sve javne i privatne ustanove dužne su da na pristupačnim mestima na ulazu u objekt drže dezinfekciona sredstva za ruke i maske i lice, koja mogu da koriste zaposleni u ustanovama i posetioci, ističe se u saopštenju.

Sve javne i privatne institucije dužne su da istaknu na vidljivom mestu pravila na svakom ulazu u objekat (uključujući zabranu ulaska bez maski, obavezu poštovanja udaljenosti itd…) u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenja kovid-19.

Kako je saopšteno, delimično se dozvoljavaju kulturne aktivnosti ustanovama koja su podređena MKOS i opština, pozorišta, biblioteka, filharmonije, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, muzeja, kulturnih centara, sa grupama, koristeći samo 40 odsto prostora / površine relevantnih objekata.

Procenat korišćenja prostora važiće za sve aktivnosti, kako u izvođenju tako i u vežbama, uvek na osnovu Priručnika za zaštitu od širenja kovid-19. Merenje temperature je obavezno za sve prilikom ulaska u objekte, navodi se u saopštenju.

Sportisti mogu da nastave sa treninzima

Sportske aktivnosti su dozvoljene u zatvorenom i na otvorenom; mogu se organizovati treninzi i takmičenja u pojedinačnim sportovima; u zatvorenom, do 30 ljudi može da učestvuje na treninzima, dok do 50 ljudi može da učestvuje u organizaciji takmičenja, uvek na osnovu Priručnika za zaštitu od širenja kovid-19.

Merenje temperature je obavezno tokom ulaza u zatvorene sportske objekte kao i sportske objekte na otvorenom.

Dozvoljeni su fitnes i zatvoreni bazeni za pojedinačne rekreativne aktivnosti, u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenja kovid-19. Merenje temperature je obavezno za sve, prilikom ulaska u objekte.

Svi subjekti koji pružaju javni prevoz (autobusi, kombiji, taksiji) rade na prepolovljavanju svojih kapaciteta, u smislu broja putnika koje prevoze kako bi omogućili potreban prostor za svakog putnika.

Od svih opština, dodaje se, zahteva se da u potpunosti reaktiviraju svoja lokalne štabove.

Vrtići, samo uz odobrenje opštinskih vlasti

Da bi se obavljale delatnosti javnih i privatnih vrtića, na celoj teritoriji Kosova zahteva se procena i nadzor opštinskih vlasti, u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenja kovid-19.

Merenje temperature je obavezno za sve, prilikom ulaska u objekte.

Ministar zdravlja dužan je da odmah donese odluku o opštim merama zaštite od pandemije kovid-19 (uključujući upotrebu maski) u skladu sa Zakonom br. 07 / L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije, navodi se u saopštenju.