Vlada: Proizvodnja kriptovalute troši struje kao 19 domaćinstava godišnje

Kriptovalute
Izvor: Telegrafi.com

Nedavna odluke kosovske vlade da obustavi proizvodnju kriptovaluta na Kosovu zbog energetske krize doneta je na osnovu preporuka Tehničkog komiteta za "Vanredne mere u snabdevanju energijom", prenosi Telegrafi.

Vlada je navela da proizvodnja kriptovaluta troši značajne količine električne energije, a uzimajući u obzir brojke, troši toliko energije koliko prosečnih 19 domaćinstava na Kosovu godišnje.

Tehnički komitet za "Vanredne mere u snabdevanju energijom" dao je nekoliko preporuka, od kojih su dve stupile na snagu odlukom od 31. decembra 2021. godine. 

"Ta odluka je uključila preporuke Tehničkog komiteta da se obustavi proizvodnja kriptovaluta na celom Kosovu, kao i tehničku preporuku u vezi sa korišćenjem energije koju je obezbedila Albanija za praznike na kraju godine", navodi se u odgovoru Vlade Kosova.

Vlada je naglasila da je u 2021. godini značajno povećana potrošnja električne energije, a da se smatra da je jedan od faktora rasta potrošnje proizvodnja kriptovaluta, sa posebnim akcentom na severu, gde se proizvodnja kriptovaluta smatra najvećom na Kosovu. 

"Proizvodnja kriptovaluta troši značajne količine električne energije. Ilustracije radi, proizvodnja kriptovalute, uzimajući u obzir konzervativne brojke, troši toliko energije koliko prosečnih 19 kosovskih kuća godišnje. Ovo ne uzima u obzir faktore specijalizovanije opreme koja brže obrađuje podatke i samim tim troši više energije, velike prostore i opremu za hlađenje opreme koja radi sve vreme. Ceo ovaj proces troši ogromnu električnu energiju, čiji uvoz trenutno delimično subvencioniše Vlada Kosova. Štaviše, ova aktivnost ne dovodi do zapošljavanja radne snage, a proizvođači kriptovaluta ne plaćaju poreze za ovu aktivnost", navodi kosovska vlada.

Vlada je saopštila da je Tehnički komitet, uzimajući u obzir sve te činjenice i lokalnu situaciju izazvanu globalnom energetskom krizom, preporučio ministru privrede Artane Rizvanoli da donese odluku o obustavljanju proizvodnje kriptovaluta.

"Sledeći preporuke Tehničkog komiteta, ministarka Rizvanoli donela je odluku o hitnim merama za suočavanje sa energetskom krizom u kojoj je zabranjena proizvodnja kriptovaluta. Identifikovanje proizvodnih lokacija i prestanak ovih aktivnosti vršiće organi za sprovođenje zakona u bliskoj saradnji sa relevantnim institucijama energetskog sektora. Odluka o hitnim merama za suočavanje sa energetskom krizom ostaje na snazi do donošenja sledeće odluke, a na osnovu preporuka Tehničkog komiteta kada se oceni da se energetska situacija stabilizovala, čime se stavlja van snage prethodna odluka", navodi se u odgovoru vlade.