Vlade Kosova i Albanije potpisale 14 sporazuma

sednica dve vlade
Izvor: Klan Kosova

U Kongresnoj palati u Tirani, nakon sednice dve vlade, Kosova i Albanije, resorni misnistri su potpisali 14 sporazuma, izveštava Kljan Kosova.

Potpisani su dodatni protokol Sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva , zajednički godišnji kulturni kalendar, Ugovor o koprodukciji filma između Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova i Ministarstva kulture Republike Albanije, kao i Memorandum o saradnji između dva Ministarstva kulture.

Memorandum o saradnji, takođe su potpisali i Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova i Ministarstva obrazovanja, sporta i omladine Albanije.

Pored toga, Vlada Kosova i Savet ministara Republike Albanije potpisali su sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa, ali i Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma za međusobnu saradnju u oblasti bezbednosti, kao  i izmenu Protokola uz Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i kapital i o sprečavanju fiskalnih utaja.

Savet ministara Albanije i Vlada Kosova potpisali su i sporazum o primeni zajedničkih olakšica u carinskim postupcima i  kontroli ulaska i  izlaska robe.

Sporazum o saradnji poptisali su i kosovosko ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija i ekonomije Albanije za mobilnost na radu.

Kosovsko ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, sporta i omladine Republike Albanije za  potpisali su Memorandum o saradnji za digitalnu platformu preduniverzitetskog obrazovanja.

Memorandum o saradnji za uspostavljanje 5G digitalnog koridora i olakšavanje budućih kretanja, potpisali su Ministarstvo ekonomije i životne sredine Kosova i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Albanije, dok je to albansko mnistarstvo potpisalo i Memorandum o saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu Kosova u oblasti železničkog saobraćaja.

Potpisan je i Sporazum između kosovoskog ministarstva spoljnih poslova i dijaspore i Ministarstva Evrope i spoljnih poslova Albanije o osnivanju Radne grupe za uspostavljanje Zajedničkog fonda za podršku Preševu, Bujanovcu i Medveđi.