Za rektora Univerziteta u Mitrovici imenovana Nurtene Deva, osuđena za korupciju

Neutrene Deva
Izvor: Gazeta Blic

Za rektora Univerziteta u Južnoj Mitrovici imenovana je Nurtene Deva koja je u septembru 2022. godine pred Osnovnim sudom u Mitrovici osuđena na kaznu od 800 evra, nakon što je priznala krivično delo "Neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine, prihoda, poklona, drugih materijalnih dobara ili finansijskih obaveza", prenosi Gazeta Blic. 

Uprkos presudi, Upravni savet Univerziteta u  Južnoj Mitrovici "Isa Boljetini" imenovao je za vršioca dužnosti rektora Nurtene Deve, koju je Osnovno tužilaštvo u Mitrovici optužilo 19.10.2021, jer je iako je bila u stanju da razume značaj svog rada i rukovodi se svojim postupcima,  kao visoki javni funkcioner – član Upravnog saveta Univerziteta u Mitrovici "Isa Boljetini", postupila suprotno članu 8. stav 1. Zakona o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih funkcionera, prenosi "Zakletva pravde".

Prema optužnici, Deva nije prijavila tražene podatke, kao u obrascu, koji se odnosi na prijavu imovinskog stanja, prihoda, poklona, materijalne dobiti u Agenciji za borbu protiv korupcije u periodu od 1. marta 2020. do 31. marta 2020. godine, kao i  za prethodnu godinu. 

Iskazan je neto prihoda u iznosu od 20.213 evra, a ne stvarni prihod u iznosu od 25.052 evra. U periodu kada Deva nije prijavila celokupnu imovinu bila je član Upravnog saveta Univerziteta u Mitrovici.

S tim u vezi, optužena je da je izvršila krivično delo "Neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine, prihoda, poklona, drugih materijalnih koristi ili novčanih obaveza“ iz člana 430. stav 2. KZ, za koje je zaprećena novčana kazna i kazna zatvorom od šest meseci do pet godina.

S druge strane, Univerzitet u Mitrovici je svoje imenovanje na čelo Univerziteta pravdao činjenicom da je Nurtene Deva, iako osuđena za krivično delo korupcije, dobila izrečenu kaznu prema zakonu koju je platila.

"Presuda na koju se pozivate postala je pravosnažna 29.09.2022. godine, dok je kazna izrečena po ovoj presudi plaćena u skladu sa zakonom", navodi se u odgovoru Univerziteta.