Završena dopuna rumunskog kontigenta Kfora

Kfor
Izvor: Wikipedia

Rumunija je završila dopunu broja vojnika koji učestvuju u NATO Misiji - Kfor na Kosovu, rezervnom četom sa oko 130 pripadnika oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Rumunski kontigent u Kforu sada čini oko 210 vojnika.

Raspoređivanje čete je izvršeno u skladu sa zakonom u vezi sa učešćem oružanih snaga Rumunije u misijama i operacijama van teritorije rumunske države.

U saopštenju se podseća da je odluka o povećanju broja rumunskih vojnika doneta kao rezultat ovlašćenja Severnoatlantskog saveta za dopunu snaga radi upravljanja trenutnom situacijom na Zapadnom Balkanu, a rumunska podjedinica deo je strateške rezervale kojom raspolaže SACEUR u okviru Misije Kfor na Kosovu.

Dodaje se da je Rumunija, kao članica NATO-a i država članica Evropske unije, preuzela obavezu da svojim snagama i vojnim sredstvima doprinese nastojanjima da se održi stabilno bezbednosno okruženje u regionu Zapadnog Balkana.

"Naša zemlja trenutno ima više od 480 vojnika raspoređenih u operacija na Zapadnom Balkanu, od kojih je oko 270 u Bosni i Hercegovini. Kroz danas završenu dopunu na Kosovu, u Misiji NATO-Kfor je oko 210 rumunskih vojnika. Vojne strukture Ministarstva narodne odbrane koje učestvuju u misijama i operacijama van Rumunije su pod operativnom komandom Komande združenih snaga 'General Joan-Emanoil Floresku'", stoji u saopštenju Ministarstva odbrane.