Kovač: Vlada Crne Gore neće pasti zbog Temeljnog ugovora

Marko Kovač
Izvor: gov.me

Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač kaže da smatra kako je neophodno da Temeljni ugovor sa SPC bude potpisan što pre. Napominje da dosadašnji ugovori sklopljeni sa verskim zajednicama u Crnoj Gori ne predstavljaju njihovo privilegovanje na bilo koji način, prenosi Juronjuz.

"Ovim putem informišemo i da su pregovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom započeti još 2012. godine, zbog čega smatramo neophodnim da Temeljni ugovor bude potpisan u što kraćem vremenskom roku", napominje on.

Govoreći o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Kovač napominje da je došlo do određenog revidiranja dokumenta u normativnom delu, kao i u preambuli Ugovora.

"Ove izmene suštinski ne menjaju svrhu samog Ugovora, ali u potpunosti usklađuju nacrt teksta Ugovora sa pravnim poretkom Crne Gore", navodi Kovač.

Na pitanje da li bi potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC mogao da ugrozi opstanak Vlade, Kovač odbacuje takvu mogućnost.

"Naprotiv, verujemo da će upravo taj čin dovesti do višeg nivoa demokratije u državi koja uvažava identitet svakog ljudskog bića i pravo na slobodu veroispovesti, koje je zagarantovano međunarodnim pravom i ustavima svih liberalno-demokratskih država, pa tako i Ustavom Crne Gore", zaključuje on.

Kovač naglašava da su svi ugovori nastali kao logičan sled prepoznatih potreba, odgovornog partnerskog odnosa i pristupa.

"Ministarstvo pravde je odlučno da vodi dijalog sa svim zainteresovanim verskim zajednicama koje su upisane u Jedinstvenu evidenciju verskih zajednica shodno Zakonu o slobodi veroispovesti ili uverenju o pravnom položaju verskih zajednica u Crnoj Gori", napominje Kovač u pisanoj izjavi.

Kako navodi, sklapanjem potencijalnog Ugovora i sprovođenjem već potpisanih ugovora između države i verskih zajednica, Ministarstvo pravde ima nameru da obezbijedi dostizanje prava i sloboda svim verskim zajednicama koje su garantovane Ustavom Crne Gore i Zakonom o slobodi veroispovesti.

Dodaje i da je Ministarstvo pravde na čijem je čelu odlučno kroz Direktorat za saradnju sa verskim zajednicama u skladu sa svojim nadležnostima nastavi da baštini i jača međuverski sklad, te da poštuje sve verske zajednice, nezavisno od političke ili bilo koje druge pripadnosti.

Vlada Crne Gore na sednici u petak, 7. jula glasaće o predloženom Temeljnom ugovoru sa SPC, najavio je potpredsednik Vlade Vladimir Joković.