Spajić potpisao sporazum o popisu, DPS će ujutru

Crna Gora
Izvor: Vijesti

Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić potpisao je večeras sporazum o uslovima za održavanje popisa stanovništva, potvrđeno je portalu RTCG. Kako taj portal nezvanično saznaje, predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS) potpis na sporazum staviće ujutru.

Sporazum će sutra biti dostavljen opozicionim partijama na potpis.

Popis stanovništva u Crnoj Gori biće sproveden od 30. novembra do 15. decembra.

To je predviđeno predloženim izmenama Zakona o popisu, koji je 16. novembra predat u skupštinsku proceduru.

Sporazum o popisu se bavi pitanjima proširivanja popisnih komisija, kontrole unosa prikupljenih podataka, izrade softvera za njihovu proveru, zabrane partijama da sprovode popisnu kampanju...

Predlog sporazuma je poslat nakon što je Spajić prihvatio sve zahteve opozicije, a Monstat zvanično najavio novi javni poziv za popisivače. 

Predviđeno je proširivanje popisnih komisija sa dva nova člana opozicije i jednim članom veća manje brojnih naroda u gradovima u kojima su zastupljeni.

Dokumentom je predviđeno da se za popisivače i instruktore raspiše novi javni poziv koji će pored opštih uslova, za pripadnike romske populacije sadržati meru afirmativne akcije u vidu trećeg stepena nivoa obrazovanja.

"To će podrazumevati mogućnost novog prijavljivanja i učešće po dogovorenom paritetu koji će biti preciziran sporazumom o uslovima za održavanje popisa, po modelu kako je to rađeno 2011. godine", navodi se u dokumentu.

Dokumentom je preciziran i način upootrebe softvera za kontrolu svih podataka.

Predviđena je i obaveza omogućavanja parlamentarnog nadzora kroz formiranje skupštinskog odbora na paritetnoj osnovi između vlasti i opozicije sa kopredsedavajućim načinom predsedavanja navedenim odborom.

Predlogom sporazuma predviđena je detaljna kontrola unosa podataka.

Kontrola ima za cilj da proveri na bazi uzorka da li se odgovori na pitanja o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, veri, maternjem jeziku i jeziku kojim lice uobičajeno govori unose u bazu, onako kako je napisano u upitniku za lice.

Navodi se da će kontrola biti rađena u prostorijama Uprave za statistiku tokom unosa i kontrole podataka.

"Kontrola će se raditi na reprezentativnom uzorku najviše pet odsto popisnih krugova na nivou Crne Gore. Pri tome će se definisati tačan broj popisnih krugova na nivou opštine (do pet odsto popisnih krugova na nivou opštine). Odabir popisnih krugova na nivou opštine bio bi slučajan", navodi se u dokumentu.

Novina je i zabrana uticaja političkih partija tokom sprovođenja popisa.

Političke partije se obavezuju da neće ni na jedan način voditi pretpopisne kampanje i na taj način uticati na rezultate popisa. Jedina dozvoljena kampanja je ona koju sprovodi Uprava za statistiku shodno članu 13 tačka 7 Zakona o popisu.

"Političke partije se obavezuju da shodno demokratskim principima i slobodnoj volji građana poštuju slobodno izraženu volju", navodi se u dokumentu.

Sporazumom je predviđeno ručno brojanje podataka o nacionalnosti, veri i jeziku kao kontrolnom mehanizmu provere rada softvera na reprezentativnom uzorku.

Kontrola će biti rađena u prostorijama Uprave za statistiku nakon završenog unosa i kontrole podataka, a najkasnije do objavljivanja rezultata popisa. Kontrola će se raditi na slučajnom uzorku od tri odsto građana koji su u popisu.

Biće formiran tim koji će raditi na ručnom prebrojavanju.

Tim se sastoji od najmanje pet članova pri čemu je jedan od članova predstavnik Uprave za statistiku koji jedini ima pristup individualnim podacima i uvid u Upitnik za lice.

"Ostali članovi su predstavnici političkih partija. Osoba koju nominuje politička pratija potpisuje izjavu o poštovanju principa povjerljivosti", navodi se u dokumentu.