U Albaniji više od trećine građana na ivici siromaštva

Siromaštvo
Izvor: Ekonomia Online

Trećina stanovništva u Albaniji živi u teškim uslovima, a šeme socijalne podrške moraju da budu usmerene na porodice u cilju veće pomoći, navodi se u Izveštaju Kancelarije Ombudsmana, piše Albanijan post.

Izveštaj, prema kome stopa rizika od siromaštva u Albaniji iznosi preko 22 odsto, baziran je na podacima Zavoda za statistiku Albanije.

Prema rezultatima Ankete o prihodima i životnim uslovima 2021. godine, procenjuje se da nivo socijalne isključenosti u Albaniji, odnosno pojedinaca u riziku od siromaštva, ili duboko materijalno uskraćenih, iznosi oko 43,9 odsto stanovništva. Teška materijalna uskraćenost procenjena je na 35,2 odsto u 2021.godini.

„To znači da skoro trećina stanovništva živi u veoma teškim ekonomskim uslovima, pozivajući se na studiju 'Transferi socijalne zaštite siromašnim porodicama', gde su navedene kategorije izdataka za siromašne porodice, gde hrana zauzima veći rashod, ostavljajući zanemarljiv prostor za druge troškove kao što su komunikacija, kultura”, navodi se u izveštaju.

Prema Ombudsmanu, reforme ekonomske pomoći i dalje ne postoje, kao ni pomoć ugroženim porodicama, ali i nedostatak podzakonskih akata koji definišu tu meru.