Hodaj: Kategorizacija isplata advokata u Hagu zbog povećanog broja optužbi za ometanje pravde i zastrašivanje svedoka

Suđenje Hašimu Tačiju
Izvor: Kosovo Online

Ministarstvo pravde pokrenulo je javnu raspravu za izmenu Administrativnog uputstva kojim se regulišu visina i načini plaćanja za odbranu optuženih u Specijalizovanim većima u Hagu, a advokat Tauljant Hodaj smatra da je povećanje broja optuženih za ometanje pravde i zastrašivanje svedoka podstaklo tu inicijativu resornog ministarstva, piše Koha ditore.

U sadašnjem Administrativnom uputstvu ne postoje odredbe o različitim naknadama za advokate optuženih za ometanje sprovođenja pravde u odnosu na one koji brane klijente optužene za ratne zločine.

"Zaista je interesantno da Specijalni sud osnovan za ratne zločine, sada ima više predmeta za optuživanje i pritvaranje onih koji su pritvoreni zbog krivičnog dela protiv sprovođenja pravde", rekao je Hodaj.

Do sada su podignute četiri optužnice Kancelarije specijalizovanog tužilaštva za krivična dela ometanje sprovođenja pravde. 

Za obeštećenje advokata koji brane svoje klijente od optužbi za ratne zločine, vrednosti nisu promenjene, ali je ispred iznosa dodata reč „do“ i podeljene su po složenosti.

Advokat Artan Ćerkini rekao je da u ovom nacrtu direktive ima nejasnoća.

"Tamo su postavljeni neki kriterijumi koji će odrediti složenost predmeta i na osnovu složenosti predmeta će se vršiti i isplate. Međutim, još uvek se ne zna da li ovi kriterijumi treba da budu ispunjeni kumulativno ili bar jedan od njih, a i dalje mi nije jasno ko će ocenjivati kriterijume", rekao je Ćerkini.

Isplate advokata važećim Administrativnim uputstvom predviđaju najnižu naknadu u iznosu od 20 hiljada evra, a najvišu 110 hiljada evra.