Evropski parlament za izmenu Ugovora o EU: Odluke donositi kvalifikovanom većinom

Evropski Parlament - usvajanje vizne liberalizacije za Kosovo
Izvor: Kosovo Online

Evropski parlament izneo je predloge za reformu Ugovora o EU, koji predviđaju donošenje odluka kvalifikovanom većinom u Savetu EU i izmenu pravila o sastavu Evropske komisije. 

Kako se navodi u saopštenju Evropskog parlamenta, poslanici se zalažu za reforme koje će poboljšati kapacitet EU da deluje i ojačati mišljenje građana, prenosi Euronews.

Među ključnim predlozima iznetim nakon Konferencije o budućnosti Evrope i, kako se napominje, u kontekstu izazova bez presedana i nekoliko kriza, nalazi se veća zastupljenost dvodomnog sistema i smanjenje zastoja u Savetu kroz više donošenja odluka kvalifikovanom većinom i redovnom zakonodavnom procedurom. 

Predlozi podrazumevaju i promenu pravila za sastav Evropske komisije, uključujući izbor njenog predsednika i ograničenje broja komesara na 15.

Predviđena je i znatno veća transparentnost u Savetu tako što će se objavljivati stavovi država članica EU o zakonodavnim pitanjima, kao i davanje jačeg glasa građanima kroz obavezu EU da stvori odgovarajuće participativne mehanizme i da evropskim političkim partijama da jaču ulogu.

Izveštaj kojim se predlažu promene usvojen je sa 305 glasova za i 276 protiv, dok je 29 poslanika bilo uzdržano. Propratna rezolucija usvojena je sa 291 glasom za, 274 protiv i 44 uzdržana glasa. 

"Usvajanjem ovog izveštaja, Parlament odgovara na očekivanja građana za efikasniju i demokratskiju EU, u skladu sa predlozima Konferencije o budućnosti Evrope", navodi se u saopštenju EP.

Kako se dodaje, nakon što su poslanici Evropskog parlamenta ponovili poziv za izmenu Ugovora EU i zatražili od Saveta da "odmah i bez razmatranja podnese predloge Evropskom savetu", na šefovima država ili vlada EU je da uspostave konvenciju odlukom koja se donosi prostom većinom.  Očekuje se da će Španija kao predsedavajuća Savetu EU podneti u decembru predloge Evropskom savetu, zaključuje se u saopštenju.