Savet Evrope imenovao Doru Bakojani za izvestioca za članstvo Kosova

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.