(Video) Maljoku: Pitanje dinara ekonomsko, Bisljimi ne bi trebalo da ide u Brisel

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.