Kosovske snage NATO imaju novog načelnika Glavnog štaba

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.