Hiseni: Na sastanku sa Đurićem razmatrani elementi sveobuhvatnog sporazuma