Jakobson: Ekonomija je nešto na čemu može da se bazira mir