Neadekvatni higijenski uslovi na Klinici za pulmologiju