Neadekvatni higijenski uslovi na Klinici za pulmologiju

koronavirus
Izvor: RTV BN

Klinika za pulmologiju, u kojoj se već nekoliko meseci leče pacijenti sa kovid-19, ustanova je kojoj nedostaju osnovni higijenski uslovi, piše Koha.

Do takvog zaključka došao je Tim za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija, koji je izvršio insekciju Klinike za pulmologiju, Sportsku medicinu i Kliniku za neonatologiju.

Kako se navodi u izveštaju, na Klinici za pulmologiji bilo je velikog broja nepavilnosti u uslovima u kojima su pacijenti lečeni.

"Tokom inspekcije u ovoj Klinici možemo reći da smo kao Tim za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija ostali bez komentara", ističe se u izveštaju.

Izveštaj, u čiji je Koha imala uvid, sadrži brojne napomene o toj Klinici.

Prve dve primedbe odnose se na to koliko su lekari i medicinske sestre sigurni u Klinici i koliko pažljivo brinu da ne prenose infekciju.

"U ambulanti za medicinske sestre nema odeće i obuće za presvlačenje. Oblačenje i svlačenje zdravstvenog osoblja obavlja se pojedinačno koliko mogu, napolju u dvorištima, hodnicima i podrumima", dodaje se u izveštaju.

Kako se navodi, Tim za kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija je na dan inspekcije naišao na medicinsku sestru koja je čistila hodnik.

"Medicinska sestra koja radi na odeljenju pulmologije je bez zaštitnih mera uzela džoger da čisti hodnik", kaže se u izveštaju.

Problem je otkriven i kod vreća za smeće koje, prema izveštaju, nose pomoćni radnici bez ikakve zaštite, a otpad je završio u običnim kontejnerima.

"Upravljanje opasnim otpadom uopšte nije korektno, takođe se sa ove Klinike otpad baca u obične kontejnere za otpad, u odsustvu posebnih kontejnera", ističe se dalje u izveštaju.

Kako se navodi, na Odeljenju B Klinike za pulmologiju, u vreme pandemije medicinske sestre uzimaju krvne testove pacijentima sa koronavirusom bez rukavica, a u slučajevima kada se koriste rukavice, one se bacaju sa mesta.

Problemi su takođe otkriveni u lečenju pacijenata, kao u slučajevima kada se o terapiji kiseonikom brinu članovi porodice, a ne zdravstveno osoblje.

Izveštaj takođe govori o mnogim pratiocima pacijenata u ovoj Klinici, a za sve njih navode da imaju dokaze.