Hoti: Uskoro ćemo uspostaviti diplomatske odnose sa prijateljskom državom Izrael