Ponovo privatizacija hotela Grand u Prištini, prethodni kupac osporava proces