Radojević: Očekujem podršku građana za politiku kontinuiteta