Krasnići: Zdravstveni sistem Kosova može da odgovori na novu mutaciju koronavirusa