Odbor KAP neće pokrenuti novi talas prodaje dok se ne uspostave institucije