Odbor KAP neće pokrenuti novi talas prodaje dok se ne uspostave institucije

Kosovska agencija za privatizaciju
Izvor: Facebook

Upravni odbor Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) poručio je danas da je na neformalnom sastanku održanom prošle nedelje, 19. februara, naložio upravi da ne nastavlja sa talasima prodaje sve dok ne budu uspostavljene nove institucije na Kosovu, prenosi Koha.

Iz KAP su na ovaj način odgovorili lideru Pokreta Samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju, koji je tokom dana tražio od tog Odbora da ne osporava institucionalne mehanizme i da ne pokušava da otvori nove talase privatizacija ili likvidacija.

Kosovska agencija za privatizaciju želi da jasno stavi do znanja da je sarađivala i neprekidno pružala podršku u tekućim naporima svake vlade da promeni strategiju privatizacije preduzeća i imovine u društvenom vlasništvu. KAP je uspostavio odličnu saradnju sa parlamentarnom istražnom komisijom, odgovarajući na sve zahteve i obelodanjujući svu traženu dokumentaciju“, kaže se u saopštenju odbora.

Odbor je izjavio da je s obzirom na Vladino budžetsko planiranje za 2021. godinu i zakonske obaveze KAP da primeni važeći zakon, razmotrio mogućnost nastavka prodaje kako bi ostvario budžetske prihode prema Zakonu o budžetu.

Ipak, u cilju što bliže koordinacije sa Skupštinom i Vladom, Odbor je doneo odluku o obustavi novog talasa prodaje.

„KAP je kontinuirano otvorena i sarađuje sa svakom vladom, visokim zvaničnicima centralnih i lokalnih institucija u skladu sa svojim zakonskim mandatom. Ova praksa će se nastaviti i ubuduće, poštujući u potpunosti važeći pravni okvir i međusobne obaveze sa relevantnim institucijama. Radi tačnih informacija javnog mnjenja i svih zainteresovanih strana, pored prodaje imovine u društvenom vlasništvu, KAP u svom mandatu i odgovornosti ima i upravljanje potraživanjima i postupcima isplate za 20 odsto za zaposlene u društvenim preduzećima (oko 50.000 korisnika), pregled i bavljenje kreditnim potraživanjima (oko 2,1 milijarde evra od domaćih i stranih poverilaca), rešavanje više od 25.000 sporova o društvenoj svojini, odbrana u dve složene međunarodne arbitraže u vrednosti od oko 30 miliona evra i dnevna administracija od 591 Društvena preduzeća sa oko 2.300 sredstava na celoj teritoriji Kosova (koja su neprestano ugrožena ilegalnim otuđenjem). Ostvarivanje ovog zakonskog mandata u velikoj meri ometa pritisak javnosti koji se u većini slučajeva zasniva na nepotpunim i nezvaničnim informacijama“, poručuju iz Odbora KAP.

Odbor je još jednom pozvao sve političke i institucionalne aktere da se uzdrže od javnih kvalifikacija zasnovanih na nepotpunim informacijama.

„Koncept transformacije imovine u društvenom vlasništvu, Zakon o Kosovskoj agenciji za privatizaciju i proces privatizacije u sadašnjem obliku nisu proizvodi ili odluke KAP, već centralnih institucija Republike Kosovo, posebno Skupštine i Vlade Republike Kosovo. KAP deluje u okviru ovog zakonskog okvira i redovno izveštava centralne institucije o svojim akcijama", poručuju iz Odbra.

Zbog toga, dodaje se, pozivamo sve političke i institucionalne aktere da budu oprezni i da se uzdrže od javnih kvalifikacija zasnovanih na nepotpunim informacijama, što je štetno i za imidž nezavisne ustavne i pravne institucije, kao i lični i profesionalni integritet službenika u okviru ove institucije. KAP ostaje otvoren i transparentan za razmenu informacija sa svima koji su zainteresovani za proces privatizacije i upravljanja društvenom imovinom.