Eparhija raško-prizrenska zbog niza napada na objekte SPC traži zaštitu međunarodne zajednice

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.
Poslednji Janjičar
11. Maj 2021.
Ovo je samo jedan od pokazatelja da sve škripi u zemljama Zapadnog Balkana a samim time i na Kosovu.

Bilo kakav oblik nasilja, pogotovu onaj koji miriše po etničkoj ili religioznoj tj. DUHOVNOJ liniji bi trebao biti sveden na minimum, čak ispod minimuma uz preuzimanje neophodnih preventivnih mera pogotovo na relaciji Većina - Manjina.

Ni u kojem slučaju ne želimo navoditi primere kako su savremene zemlje rešile probleme kada je komunikacija u pitanju sa onima koji ne znaju jezik domaćina ili onaj drugi jezik.

Postoje profesionalni prevodioci za maternji i drugi jezik koji su se obrazovali za ovakve stvari i oni su dostupni svim službama ukoliko se ukaže potreba u bilo koje doba dana.

Žalosno što imamo ovakve incidente u 2021 godini i to od onih koji su rođeni 2000 ili 2001 godine pa naovamo.

Vidno da se društvo nije uspelo podići na jedan veći nivo kada je razumevanje i shvatanje drugih u nekim drugima sredinama na Visokom pijedestalu.