Ljiburn Aljiu: Protivim se zaobilaznici puta Dečane-Plav, to je opasan presedan

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.
Miodrag iz Peći
22. Maj 2021.
Čitav svet govori da se putom uzurpira manastirsko zemljište i radovima ugrožava statiku 8 vekova star manastir za rad obilaznice 7-8 kilometara duže obilaznice kažu to je pod uticajem Srbije. U poslednje radite u korist svoje štete i tu ste sami krivi što su vam doze vakcine sve dalje, dogovor sa Srbijom i evropska perspektiva sve dalje.