Deljiu-Kodra: DPK ima kandidate za preuzimanje vlasti u brojnim opštinama

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.